De DBS indicator
De status van een koersbeweging wordt in onze DBS indicator weergegeven met een staaf met eigen kleur. De UP status is herkenbaar aan de groene staaf op de nullijn. De DOWN status kent een blauwe staaf aan de nullijn. De CORRECTIE en REBOUND status worden aangeduid met een goudgele staaf.
Het tweede gedeelte van de DBS indicator behelst de coaching aanbevelingen. Als er sprake is van een UP status, dan kan dat gepaard gaan met een zogenaamde Enter Long (EL) coaching aanbeveling. Dit impliceert dat koopposities mogen worden ingenomen. De groene UP staaf krijgt dan een extra groene EL coaching stip. Zo krijgt de goudgele CORRECTIE staaf een extra stip als er een Exit Long (XL) coaching aanbeveling wordt afgegeven conform de DB spelregels. Dan begrijpt u ook dat de blauwe stip de Enter Short (ES) coaching aanbeveling behelst en de goudgele stip onder de REBOUND staaf de Exit Short (XS) coaching aanbeveling weerspiegelt. Zie afbeelding 1 voor een schematische weergave.

Het DBS Drieluik MM Handelsplan
De methodiek voorziet er in dat er maximaal drie achtereenvolgende coaching stips kunnen verschijnen van dezelfde kleur. Stel de UP status gaat in met de groene EL coaching stip, dan behelst dat de eerste aankoopgelegenheid. Als daarna weer aan de specifieke voorwaarden voor EL wordt voldaan, is er de tweede koopkans. Zo ook mogelijk een derde gelegenheid. Als vervolgens de UP status aanhoudt verschijnen er alleen groene staafjes zonder coaching stip.
Pas hier nu eens Money Management op toe. Doe met 1/3 van je uiteindelijke positie mee bij de eerste EL stip, nog 1/3 bij de tweede stip en 1/3 bij de derde stip. Als de UP status krachtig genoeg is, profiteer je daarvan met een volledige positie, vandaar Drieluik.
Een correctiestip na een volledige upswing impliceert het neutraliseren van 1/3 van de positie. Zet de correctie door dan wordt er meer XL gedaan. Dezelfde telling kan natuurlijk worden losgelaten op de blauwe Down status met tussentijdse rebounds.
U ziet, de DBS-MM (Money Management) strategie voorziet er in dat de omvang van de positie afhankelijk wordt gesteld van de kracht van de beweging. Bij een sterke aanhoudende beweging is de positie volledig, bij zwakkere bewegingen is de positie kleiner.
Probeer de telling maar eens uit op bovenstaande weekchart van de AEX en ervaar hoe ‘zwaar’ je in de markt zit bij specifieke koersbewegingen.
Uiteraard kan er naar hartelust worden geexperimenteerd met tellingen en positie omvang.

Handelsplannen

Een verzameling praktische handelsplannen met elk hun eigen herkenbare naam.
Elk handelsplan kent een Setup, een Trigger, een Stoploss en Profit Stop.
In de betreffende toelichting wordt uitvoerig uitgelegd hoe het handelsplan werkt en voor wie het bestemd is.
Alle handelsplannen of Scenario’s zijn charttechnisch en/of Dashboard technisch gerelateerd.
Uiteraard kent elk handelsplan een acceptabele Risk Reward Ratio.