Er zijn situaties op de beurs denkbaar die met ‘normaal’ beleggersgedrag weinig tot niets te maken hebben. Fors lagere koersen, panikerende acties en vermeende koopkansen bij de afgrond. Dan is er toch sprake van een overdrijvingsfase? Het Corona effect zou ik dit willen noemen. Maar omgekeerd gebeurt het ook. Kunt u de recente explosieve koersbeweging van Tesla nog herinneren? Dat was toch ook massa hysterie? Twee voorbeelden van zwanen op de beurs, een zwarte (Corona) en een witte (Tesla). Maar deze zwanen zijn vijanden van beleggers. Zij hebben namelijk elk hun eigen valkuil.

Normaal gesproken zien we al dan niet trenderende bewegingen die keurig begeleid worden door diverse indicatoren. De richting en de kracht van de trend worden daarbij in kaart gebracht, alsook het sentiment binnen de trend. En dan kan het voorkomen dat emoties oplaaien, maar dat wordt keurig door de massa geabsorbeerd. Massa gedrag zorgt er voor dat koersen binnen de lijntjes blijven bewegen.
Maar wat nu als massagekte toeslaat? Massa hysterie krijgt de overhand, het lijkt wel een collectieve hersenspoeling, waardoor er charttechnisch sprake is van een overdrijvingsfase. Overshooting wordt het ook wel genoemd. Alle TA spelregels worden aan de laars gelapt, grafieken worden verminkt, niets lijkt de massa te stoppen.

Dit gebeurt bij zware koersvallen, zoals dat vandaag de dag het geval is. Dit zou ik het Corona effect willen noemen. Dit is een zwarte zwaan, een onverwachte en vrijwel niet te rijmen koersval. Maar dit leidt dan al snel tot vermeende koopaanbevelingen, omdat de koersen te zwaar zijn afgestraft. Valkuil hierbij is dat er te snel aankopen gedaan worden, anticiperende acties die wellicht toch weer tot verlies leiden. De zwarte zwaan als vijand voor de belegger, want je stapt te vroeg in.

Het omgekeerde zagen we onlangs op de grafiek van Tesla. De bulls leken niet te stoppen, het ging maar door. Zware overspannenheid boven in het veld. Hoogtevrees bij beleggers, maar er kwam geen correctie. Die kwam pas op veel hogere niveaus. Ook de witte zwaan is een vijand met zijn eigen valkuil. Juist, te vroeg uitstappen.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!