De beginnende TA belegger doet er verstandig aan om te leren kijken naar de grafiek in termen van marktclassificatie. Dat wil zeggen, herken de drie fasen waarin een koers zich kan bevinden om daarna de juiste scenario analyse te kunnen doen.

Scenario analyse begint bij landschapherkenning, naar buiten kijken en observeren. De eerste bevinding moet dan zijn het herkennen van één van de drie typen landschappen, nee, meer zijn er niet. We kennen de trending fase, de trading range fase en de changing fase, ook wel overgangsfase genoemd. In bovenstaande afbeelding staan ze afgebeeld. Deze bewegingen, de drie eigen vormen van kuddegedrag, noemen we marktclassificatie, ofwel het classificeren of benoemen van een specifieke koersbeweging.

In een trending fase is er sprake van richting, ofwel in een serie hogere toppen en hogere bodems (stijgende trend) of in een proces van lagere toppen en lagere bodems (dalende trend).

In een changing marktfase kunnen zich twee overgangsfasen voordoen. De eerste fase is de overgang van een dalende naar een stijgende trend, of andersom. Een lastige fase met daarin de beroemde breakout en pullback met de intentie de kudde significant van richting te veranderen. Wij noemen dit een trendbreuk (van up naar down) of trendomkeer (van down naar up).

De derde fase is als de koers uit een trading range valt. Even terzijde, noem een trading range geen horizontale trend, want dat bestaat niet. Een zijwaarts proces van gelijke toppen en gelijke bodems heet trading range volgens de uitgangspunten van marktclassificatie.
Als de koers onder uit de trading range breekt, volgt er ook een breakout en pullback, waarbij het bekende motto “Oude steun wordt nieuwe weerstand” opgeld doet. Andersom geldt “Oude weerstand wordt nieuwe steun”, dat moge duidelijk zijn.

Elke fase heeft zijn eigen karakteristieken en moet dan ook met daartoe geschikte indicatoren worden geanalyseerd. Daarom is het concept van marktclassificatie van groot belang.

In onderstaande grafiek een mooi voorbeeld hoe de AEX overgaat van een trading range fase aan de linkerkant naar een trending fase aan de rechterkant.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!