Om een scenario wat betreft toekomstig koersverloop te completeren, mogen charttechnische elementen worden toegevoegd. Dat is de subjectieve saus over de objectieve analyse. Belangrijk ingrediënt van deze saus zijn de koerspatronen. Wat is het bestaansrecht van koerspatronen? Aansluitend bespreek ik de zogenaamde ‘half mast’ patronen, een specifieke categorie koerspatronen.

Wat is het bestaansrecht van koerspatronen? Waarom mag je als technische analist gebruik maken van koerspatronen als additionele informatie voor het bepalen van een marktvisie? Welnu, een van de veronderstellingen in technische analyse land is het gegeven dat marktgedrag zich herhaalt. Als beleggers een specifiek koersverloop herkennen vanuit het verleden, een herkenbaar plaatje dus, dan wordt er min of meer identiek gereageerd. We weten hoe er in het verleden is gereageerd, dus gaan we er van uit dat dit herhaalgedrag een voorspelbaar gedrag is. Veelal is dit zo, maar niet altijd natuurlijk, we reageren niet 100% identiek, dat zou te gemakkelijk zijn. Wat dat betreft heb ik een mooie one-liner voor u “De toekomst is een herkenbare variant op het verleden”. Maar één ding staat vast, met een koerspatroon in de hand heb je een voorsprong in de financiële jungle, je kunt de route toch wat beter uitstippelen.

Er zijn drie groepen koerspatronen, te weten omkeerpatronen, consolidatie patronen en continuatie patronen. Ik wil mij thans beperken tot een specifieke groep continuatie patronen, de half-mast koersbewegingen. Deze koersbeweging kenmerkt zich door in eerste instantie een felle beweging omhoog of omlaag, dan een korte pauze ofwel interruptie van de bullenparade of het berenspoor, met, daarna nog eens eenzelfde felle koersbeweging. Begrijpt u de kreet ‘half-mast’? De pauze wordt gehouden halverwege de koersbeweging.

Er zijn drie varianten van de half-masters, te weten de Vlag (parallelle zigzag beweging), de Wimpel (wig-achtige formatie) en de Pennant (kleine driehoek). Noemenswaardig is het feit dat het half-mast patroon altijd tegen de actuele koersrichting in gaat. Kijk maar naar de afgebeelde grafiek waarop een Falling Flag staat afgebeeld.

Na verloop van tijd ga je steeds makkelijker deze patronen herkennen. Ze zijn zo specifiek in hun vorm dat je aan het begin van het patroon al vrij snel kunt inschatten wat het vervolg zal zijn. Dit begint al aardig op voorspellen te lijken, niet waar?

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!