Goed gezien….

U weet ongetwijfeld dat ik actief communiceer met mijn Followers via @TheDailyTurbo. Als ik dan een coaching tip of een technische bevinding presenteer die het goed doet, de spelers gedragen zich er naar, dan krijg ik goed bedoeld als reactie “Goed gezien hoor!” Maar is deze kreet gerechtvaardigd? Deels wel, deels niet. Laat ik in deze TA vraagbaak uiteenzetten wanneer wel en wannneer niet “Goed gezien” een juist geplaatste opmerking is. Ik doe dit door een rubricering aan te brengen bij de uiteenlopende analyse technieken. Aan u de vraag bij welke rubriek “Goed gezien” daadwerkelijk van toepassing is.

Objectieve indicatoren
Een belangrijk onderscheid is die tussen objectieve en subjectieve metingen en bevindingen. Bij de objectieve indicatoren is het mogelijk om volledig neutraal, dat wil zeggen zonder enige vorm van emotie, koersbewegingen te volgen en te benoemen. Meten = weten is hierbij een belangrijk motto.
De indicatoren kunnen hierbij worden ingedeeld in drie rubrieken. De eerste rubriek is die van ‘trendvolgende indicatoren’, ofwel metertjes die de richting en de kracht van de trend meten, zoals mijn 55 SMA trendmeter. De tweede rubriek is die van ‘Sentiment indicatoren’, die spanning en ontspanning in kaart brengen, zoals mijn Dynamische RSI. Derde rubriek is die van ‘Volume indicatoren’, die met volume metingen prijsbewegingen al dan niet bevestigen. Ik doe niets met volume indicatoren, ik meet ‘slechts en alleen’ prijsbewegingen.

Subjectieve bevindingen
Een subjectieve analyse kan worden gevoed door twee technieken. De eerste is het pure chart reading, waarbij je zelf met lijnen en patronen scenario’s probeert op te tuigen. Je moet dit zelf doen, goed je ogen gebruiken en alles juist interpreteren. De tweede techniek is die van de charting tools, ofwel hulpmiddelen die je kunt inzetten op de grafiek. De Fibonacci retracements zijn wel het bekendste voorbeeld. Ook Bollinger Bands genieten de nodige belangstelling. Je gebruikt de bevindingen van deze tools als aanvulling in de analyse.

Bij de pure chart reading mag mijns inziens “Goed gezien” worden gebezigd. Het komt hier immers aan op eigen inzicht en interpretatie.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!