Op de barchart, u weet wel de staafdiagram als grafische weergave van koersverloop, ziet u regelmatig een zogenaamde gap, ofwel een plek op de grafiek waar geen prijsvorming heeft plaatsgevonden, lege koersruimte dus. Als de low van een bar hoger ligt dan de high van de voorgaande bar, noemen we dit een ‘rising gap’. Bij een ‘falling gap’ ligt de high van een bar onder de low van de voorgaande bar.
Bij candlesticks zien we ook gaps, we noemen het dan ‘windows’, maar dan gaat het om de gaten tussen de bodies, de sprieten aan de body doen niet mee.
Welke type gaps zijn er? En worden ze altijd opgevuld? In bovenstaande afbeelding staan ze volgtijdelijk genoemd met elk hun eigen naam. De kunst is om de gap te herkennen en er als zodanig naar te handelen.

De Gewone Gap (Common Gap) ontstaat omdat er zonder duidelijke reden meer belangstelling is voor de onderliggende waarde. Veelal gebeurt dit in een zijwaartse fase zonder veel volume, een merkwaardige stierenprik, geen reden om in actie te komen. In bijna alle gevallen wordt de Common Gap gedicht.

De Uitbraak Gap (Breakaway Gap) doet zich voor na top- of bodemvorming. Als na topvorming een uitbraak volgt, weerstand is geen weerstand meer, dan zie je een schrikreactie bij het publiek. Met veel volume wordt een gat geslagen dat niet meer wordt opgevuld. Actieve beleggers haken dan ook meteen aan.

De Voortzettings Gap (Runaway Gap) doet zich voor midden, of halverwege, een trendmatige beweging. De twijfelaars van gisteren stappen vandaag in en zijn bereid een hogere prijs te betalen om als zodanig de boot niet te missen. Een mooi actiemoment voor actieve beleggers om posities te vergroten.

De Uitputtingsgap (Exhaustion Gap) komt veelal voor aan het einde van een significante koersbeweging. De laatste kopers willen nog op de rijdende trein springen, veelal kopen zij op het hoogste punt. Het zijn de wanhopers die dit gat veroorzaken. Let ook op spanningsmeters die veelal overspannenheid indiceren als opmaat voor een correctie. De Uitputtingsgap wordt dan ook opgevuld.

Herkent u de gaps op onderstaande dagchart van de AEX?

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!