Menig econoom en fundamenteel analist zal zich verwonderd afvragen waarom de beurzen zich zo snel hersteld hebben na de Corona klap. Krampachtig worden argumenten aangedragen als FOMO en TINA om toch maar een verklaring te kunnen geven. Voor mij als TA Coach is er geen verklaring nodig, maar wel een oplossing en die luidt CATCH. Kortom, FOMO, TINA en CATCH als extra leerstof voor de belegger.

Fear Of Missing Out (FOMO)
Als markten dramatisch in elkaar zakken dan is de kans op een herstel best wel aanwezig. De angst om de boot te missen is dan het argument om aankopen te doen. Beleggers die voorgaande rallies hebben gemist laten dat niet nog eens gebeuren. U begrijpt dat dit een puur emotionele beslissing is, hopende gelijk te krijgen van de markt. Het FOMO argument wordt nog eens versterkt als beleggers met zware verliezen kampen die zij willen wegwerken door te gaan middelen.

There Is No Alternative (TINA)
Staatsobligaties leveren niets op, grondstoffen zijn te beweeglijk, valuta is niets voor beleggers, waar moet je dan heen met je geld? In een oude sok stoppen? Nee, aankopen doen op de aandelenmarkten, dat lijkt het enige alternatief te zijn. Zelfs aandelen van bedrijven aan de rand van de afgrond worden dan populair. Welnu, het argument dat er geen alternatieven zijn mag mijns inziens nooit de reden zijn om aandelen te kopen. Geen positie is toch ook een positie?

Check Always The Charts (CATCH)
Voor mij als technische analist heb ik geen verklaring nodig voor verrassende koersbewegingen. Voor mij geldt maar één ding en dat is de grafiek. Hoe de massa ook reageert op fundamentele aardschokken, het komt tot uiting op de grafiek. Ook mogelijke herstelbewegingen worden veelal op tijd aangekondigd op de chart. Voor mij geldt dan ook Check Always The Chart, want dan weet je vrij nauwkeurig wat de volgende stap van de markt zal zijn.
Op onderstaande grafiek is goed te zien dat reeds in de week na de Corona tik tot 389 een technisch herstel in gang werd gezet.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!