Wij benaderen en analyseren de markt vanuit de technische analyse (TA) dat moge inmiddels wel duidelijk zijn. Maar de basis voor elke beleggingsbeslissing ligt toch op het veld van de fundamentele analyse (FA), dat moet gezegd worden. Ik zet enkele kernbegrippen naast elkaar om goed inzicht te krijgen in de verschillen, maar ook overeenkomsten tussen FA en TA.

Belangrijkste verschil is het gegeven dat de FA zich bezighoudt met de oorzaken van koersbewegingen en de TA met het feitelijke koersverloop. Je zou kunnen spreken over theoretische koers (FA) en werkelijke koers (TA). Nog weer anders geformuleerd: Waarom (FA) en Hoe dan? (TA) wat betreft koersbewegingen.
Aanverwant is de vergelijking Economie en Sentiment, waar de FA uiteraard allerlei economische parameters bestudeert en de TA laat zien hoe dit alles wordt geabsorbeerd door de massa.
De FA concentreert zich daarbij op het getal, de TA op het plaatje, ook een mooie vergelijking, niet waar?
In de dagelijkse praktijk van beleggen hanteer ik de kreten Wat en Wanneer als het gaat om gecombineerd gebruik van FA en TA. Dit zou je ook Strategie en Tactiek kunnen noemen, waarbij de TA goed uit de verf komt als timing tool. Hier aan verwant geldt voor de FA een langere termijn visie en voor de TA de kortere meetlatten.
Hierbij geldt dat de FA start vanuit het heden en op basis daarvan een verwachting uitspreekt. De TA maakt gebruik van het verleden, de historie, om vandaar uit naar de toekomst te projecteren.

Zijn er ook raakvlakken tussen beide analyse technieken?
Zeker wel. Zo wordt er in beide gevallen gewerkt met indicatoren en andere meetbare eenheden of kengetallen. Er wordt ook gebruik gemaakt van cycli. Tot slot de opmerking dat in beide gevallen ruimte is voor eigen interpretatie. Er zijn weliswaar objectieve metingen, maar er is ruimte voor een subjectieve saus, ofwel interpretatie door de analist.

En dan nog de praktische one liner:

“Gebruik de FA en TA als messing en groef om te komen tot een verantwoord beleggingsscenario”

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!