In tijden van heftige turbulentie komen er regelmatig vervelende uitschieters langs, vooral als het uitschieters onder de gemiddelde lijn zijn, waardoor er een trendbreuk dreigt. Als de koers daarna rap terugkeert boven de SMA lijn, spreken we van een zogenaamde ‘Whipsaw’, ofwel zaagtand beweging. Ik zal de zaagtand aan een nadere analyse onderwerpen.

Waarom is een zaagtand een lastige beweging? Welnu, ik beredeneer het vanuit een uptrend situatie, als de koers onder de SMA breekt, kan dit de eerste stap zijn in een nieuwe dalende trendfase. Maar u weet, na een breakout volgt een pullback om de trendbreuk te valideren. Bij een succesvolle pullback krijg je een tweede kans van de markt om alsnog de koopposities op te ruimen. Maar als de pullback mislukt, de koers breekt weer boven de SMA, dan heb je als belegger geluk, de beren falen, de stieren overleven. Dus je hoopt na een breakout op een mislukte pullback om dan geen afscheid te hoeven nemen van koopposities.
Je mag deze ‘hoop’ strategie volgen als de breakout een magere koersbeweging behelst, een vorm van overshooting, de correctie schiet iets te ver door. Een mooie zaagtand ziet er als volgt uit: een zwarte kleefcandle aan de SMA, gevolgd door een witte candle, liefst direct weer boven de SMA, een periode daarna is ook prima.

Er zijn drie zaagtand varianten denkbaar. De eerste is een inter-periode breakout. Gedurende bijvoorbeeld een dag wordt de SMA gepasseerd, maar de slotkoers ligt er toch weer boven, waardoor de body van de candle boven de SMA blijft. De tweede variant is mijn beruchte kleefcandle als eerste stap in de zaagtand. De derde variant is de meest turbulente, waarbij de candle in zijn geheel onder de SMA lijn duikt, dus een gap veroorzaakt, waarna de bulls alle zeilen moeten bijzetten om een trendbreuk af te wenden.

Een whipsaw is een verontrustend gegeven op de chart, maar met een juiste interpretatie levert het wel mooie koopkansen op.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!