Langere termijnbeleggers komen een beetje bij van de Corona beursklappen, zij zien inmiddels al weer stevige herstelbewegingen. Ze halen opgelucht adem en vragen zich wellicht af waarom zij destijds geen portefeuille bescherming hadden ingebouwd. Uw huis verzekert u toch ook tegen brand? In deze TA Coaching Rubriek leg ik uit hoe je met Turbo’s een verzekering kunt afsluiten tegen bijvoorbeeld Corona rampen. Wellicht een idee voor een volgende beurs-tsunami?

Stel u heeft een portefeuille ter grootte van € 100.000 Nederlandse aandelen, wat een redelijke afspiegeling is van de AEX index. En u wilt deze portefeuille beschermen tegen koersdalingen op het moment dat de beren dreigen toe te slaan. Dit laatste kun je uitstekend inschatten met technische analyse, dat weet u.
Laten we meteen de koe maar bij de horens pakken. We zijn op dit moment bezig met dappere AEX herstelbewegingen tot wellicht 500+. Als zich dan topvorming aandient, kan de rebound ofwel pullback opdrogen en zullen de beren hun kans schoon zien om een dalende trend te starten. Dat zou het moment moeten zijn (de tweede kans) om portefeuilles te legen of, als u dat niet wilt, te beschermen. Deze bescherming is niet meer nodig, zo indiceert de weekgrafiek, als de AEX boven de 560 komt. Hoe ziet de Turbo verzekering er dan uit?
De AEX noteert op moment van berekenen 500 punten.

Eerst de formule om het aantal Turbo’s uit te rekenen:
(portefeuille omvang / koers AEX) x ratio, in ons voorbeeld dus (€ 100.000 / 500) x 10 = 2000 Turbo’s Short. We kiezen een ingebouwd stoploss-niveau van 560, want daarboven is geen verzekering meer nodig. De laatprijs van deze Turbo Short 560 is op moment van schrijven € 6,80 en kent een hefboom van 7,35. De investering, ofwel de verzekeringspremie bedraagt 2000 x 6,80 = € 13.600.

Scenario 1: de AEX klapt 30% in elkaar, gebeurt wel eens, toch? Uw portefeuille verliest 30% van zijn waarde, ofwel
€ 30.000. De Turbo Short wordt meer waard bij een koersdaling en wel 30% x 7,35 dankzij de hefboom, ofwel afgerond €30.000, vrijwel gelijk aan het verlies op de portefeuille. Hou wel rekening met de spread en transactie- en financieringskosten. Tip: verkoop de Turbo Short op moment dat technisch blijkt dat na de koersklapper een herstel aanvangt. De Turbowinst is dan in ieder geval binnen.

Scenario 2: de AEX stijgt naar 560 punten en wellicht hoger. Bij 560 wordt de Turbo Short uitgestopt en bent u de inleg, behoudens een mogelijke restwaarde, kwijt maar uw beleggingsportefeuille is meer waard geworden (van 500 naar 560 of hoger), dat heft elkaar dus aardig op.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!