Voor beleggers die zich minder aantrekken van de trend, maar wel significante stijgingen en dalingen willen detecteren, de zogenaamde swing traders, heb ik een indicator ontwikkeld, de NB Swingtrader, een indicator die laat zien wanneer er sprake is van een significante koersstijging of -daling, maar ook wanneer er OB- of OS condities valide zijn. Dus eigenlijk een trend- en sentiment meter in één indicator met vier leuke kleurtjes. Ik gebruik deze indicator in mijn wekelijkse column voor IEX.

Price Oscillator
De basis van de NB Swingtrader is het principe van een price oscillator, ofwel het verschil tussen twee gemiddelde lijnen. Een veel gebruikte techniek om twee MA’s (een korte en een langere) elkaar te laten kruisen, om daarmee de richting van de trend te detecteren. Ligt de korte MA boven de lange MA dan is de trend up, andersom is er sprake van een downtrend. In geval van de NB Swingtrader zijn de parameters 5 en 34, twee Fibo getallen.

Normaliseren
Het verschil tussen beide MA’s kan als lijn worden geplot, ik kies voor het Histogram, ofwel de staafjes grafiek. Maar per onderliggend item zijn de staafjes natuurlijk volstrekt verschillend en kun je geen vergelijkingen maken. Om de oscillator leesbaarder te maken wordt deze genormaliseerd. Ik zal niet in detail treden, maar door het normaliseren wordt de indicator voor elk item geplot tussen 0 en 1. Dit zijn bij wijze van spreken de uiterste waarden.Dus de staafjes staan op de 0-lijn en tonen dan een glooiende lijn naar 1 en weer terug.

Trigger Line en Condities (zie afbeelding hierboven)
Een price oscillator (Oscl) werkt pas effectief als deze van richting gaat veranderen. En dat gebeurt als de Oscl de Trigger Line (TL)passeert, hetgeen een korte MA (5) is van de Oscl. Bent u er nog?
Dit alles levert een viertal gekleurde condities op: GROEN bij een opgaande Oscl boven de TL (koersstijging). Worden de staafjes GEEL, dan prikt de Oscl boven 1 en mag dit overdreven sentiment worden genoemd boven in het veld. De staafjes zijn BLAUW bij een dalende Oscl onder de TL en zullen ROOD kleuren wanneer de 0-lijn neerwaarts wordt gepasseerd, hetgeen wederom overspanning indiceert.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!