In de serie Indicatorlessen deze keer aandacht voor een veel gebruikte trendvolgende indicator, de MACD van Gerald Appel.

Price Oscillator component
Op bovenstaande grafiek staat de MACD afgebeeld, bestaande uit twee lijnen en een staafdiagram zoals deze in ProRealTime geplot kan worden. De blauwe lijn is de price oscillator component, bestaande uit twee Exponentieel gewogen gemiddelde lijnen (EMA), te weten de 12 en 26 EMA van het koersverloop. Deze twee EMA’s kunnen elkaar kruisen en vervolgens van elkaar weglopen (divergentie ofwel Divergence) en weer naar elkaar toekruipen (convergeren ofwel Convergence). Vandaar de naam MACD, ofwel Moving Average Convergence Divergence. Deze blauwe lijn toont het verschil tussen de 2 EMA’s en is daardoor een glooiende en kronkelende lijn die een stijgings- of dalingstendens weergeeft.

Triggerlijn
Maar wanneer draait de blauwe lijn significant van richting? Daartoe wordt een derde EMA toegevoegd, te weten een 9 periode EMA van de price oscillator lijn, dus niet van de koers zelf, begrijpt u? Als de blauwe lijn de rode lijn opwaarts kruist, gaat er een stijgingstendens van start, hetgeen wordt geaccentueerd met een groene staafdiagram. Bij een neerwaartse crossover gaat een dalingstendens van start, weergegeven door een rode staafdiagram. Zo werkt de basis MACD, een trendindicator die steeds min of meer significante stijgingen en dalingen registreert. Je mag dit trendbewegingen noemen.

Trend en correcties
Maar waarom ook niet gebruik maken van de crossovers van de lijnen met de 0-lijn? Zo krijg je een alleraardigst inzicht in uptrend bewegingen (de twee lijnen boven de 0-lijn) en downtrend bewegingen (de twee lijnen onder de 0-lijn). En binnen de trend zogenaamde trendcorrectiesignalen ofwel countertrend bewegingen en weer trendcontinuatie signalen (de groene en rode staafjes) als beide lijnen elkaar kruisen terwijl ze boven of onder de nullijn bewegen. Wellicht wat cryptisch, maar probeer de diverse signalen maar eens te detecteren op de grafiek. Is de MACD iets voor u?

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!