Onder elk commentaar in de Chart Navigator wordt de conditie en bijbehorende coaching aanbeveling omschreven van de betreffende grafiek. De coachings zijn dan de bekende Enter Long (EL), Exit Long (XL), Enter Short (ES) en Exit Short (XS) aanbevelingen of overwegingen. Ik wil er één uitlichten en wel de XL coaching, die hoort bij de Resistance ofwel Correctie conditie Hoe komt deze XL tot stand? Hoe luiden de spelregels? Een blik in onze keuken…

Een coaching overweging wordt gevoed door de signalen en condities van mijn marktlensindicatoren, te weten de 55SMA, de swingteller, de RSI en ook de kleur van de candle. Elke indicator kent zijn eigen metingen, gericht op trend of sentiment. Nu gaat het om de combinatie van diverse metingen die leiden tot een specifieke coaching aanbeveling. Zo hebben we maar liefst vier combinaties bedacht die een Exit Long of een Resistance / Correctie conditie kunnen opleveren.

Daar gaan we:
Een correctie behelst een daling in een uptrend, dus de candles moeten in alle gevallen boven de SMA lijn staan. Daarnaast moet de candle zwart zijn en moet de RSI een OB-downcross tonen als bevestiging van topvorming en aanstaande correctie. Deze drie elementen vormen de eerste XL combi.
Een tweede XL combi wordt gevormd door de volgende elementen: candles boven de SMA lijn, zwarte candle en de swingteller op +9. U weet dat de kans op topvorming aanzienlijk groeit als de swingteller zijn +9 stand heeft bereikt. Een mooie plek op de grafiek om de winsten te verzilveren.
Een derde XL combi wordt gevormd door het volgende trio: candles boven de SMA lijn, zwarte candle en de swingteller op -1, -2 of -3. Dit is een overtuigende correctiemeting die je niet mag negeren.

De XL1, XL2 en XL3 signalen worden door ons systeem als eerste gesignaleerd. Is een van de combinaties niet valide, maar staan de candles boven de SMA lijn met de swingteller in een negatieve stand, dan is gewoon de RES conditie van toepassing, zonder gekoppelde coaching aanbeveling.

Tot slot een blik op de maandkaart van de DAX (bovenstaande grafiek) waar een schitterende XL wordt aangekondigd. Ziet u welke combi valide is?

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!