Bij het tot stand komen van verantwoorde Setups, ofwel acties in het veld, spelen twee elementen een cruciale rol, te weten visie en timing, in de praktijk als navigatiesetje in te zetten. Maar hoe werkt dat eigenlijk en hoe ga je daar als belegger mee aan de slag?

Setje van 2
Ik zal niet nader ingaan op de vele tijdvensters die beleggers ter beschikking staan om in de praktijk mee te werken, dat acht ik wel bekend. Wel van belang is het zogenaamde ‘multi timeframe principe’, ofwel het navigeren door het landschap op uiteenlopende navigatiehoogtes. In de praktijk is dan een setje van twee tijdvensters voldoende, een kort en een lang tijdvenster. Dit kan zijn een combinatie van week- en maandchart, maar ook dag- en weekkaart, of zelfs twee intraday meetlatten. Aan u de keuze om meer of minder details te zien, meer of minder ruis waar te nemen, grotere of kleinere bewegingen te volgen. Bij ons Dashboard Beleggen werken we met de dag- en weekchart, bij uitzondering ook de week- en maandchart.

Visie en timing
Het setje van 2 is nodig om invulling te geven aan de begrippen ‘visie’ en ‘timing’. Daarbij wordt de lange grafiek geconsulteerd voor visie en de korte grafiek voor timing. Je zou het ook ‘strategie’ en ‘tactiek’ kunnen noemen. De lange grafiek indiceert wat je als belegger het beste kunt doen, de korte grafiek geeft aan wanneer je het beste tot actie over kunt gaan.

Synchronisatie
Nu zullen beide grafieken niet altijd met elkaar in de pas lopen, dat zou te gemakkelijk zijn. Regelmatig is er een zogenaamd tijdvensterconflict. Wacht totdat beide charts ‘in sync’ met elkaar zijn, dat ze elkaar bevestigen, dan kun je het beste scoren.
De lange grafiek biedt kans om te scoren, de bal ligt voor u klaar, maar de korte grafiek zal aan moeten geven wanneer u daadwerkelijk een trap tegen de bal zult geven, dan is de scoringskans toch het grootst?
De techniek van ‘De Bal en de Trap’ geldt niet alleen bij entry strategieën, maar zeker ook bij exits. Probeer het maar eens!

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!