Belangrijke indicator bij ons Dashboard beleggen is de DBS indicator, ofwel de Dashboard Status indicator die met gekleurde staafjes aangeeft wat de status is van de koersbeweging met daaraan eventueel gekoppeld een coaching stip. In afbeelding 1 staan de signalen van de DBS weergegeven.
Grote voordeel van de DBS is het gegeven dat deze indicator historisch inzicht geeft in de status van de koersbeweging. Hoe lang is bijvoorbeeld de UP status al valide? Is de correctie net van start gegaan? Anders gedefinieerd, met de DBS wordt het beleggingsklimaat inzichtelijk gemaakt. Graag een nadere toelichting.

Zonnig klimaat
Als onder de grafiek zichtbaar is dat al een geruime tijd groene DBS staafjes worden weergegeven, al dan niet met de EL coaching stip, dan is er sprake van een UP status, ofwel een koopklimaat. Er is sprake van een stijgende trendfase, een duidelijke stijgingstendens. Zoeken naar koopkansen in een zonnig beleggingsklimaat.

Bewolking
Als de opgaande beweging hapert en overgaat in een correctie beweging, dan verschijnt er een gele correctiestaaf. Zolang er correctiestaafjes worden geproduceerd is het raadzaam om deels wat winsten te verzilveren, of aan de zijlijn te wachten op nieuwe koopkansen. Het is tijdelijk bewolkt.

Regen en opklaring
In geval van een serie blauwe staafjes is er sprake van een verkoopklimaat, de beren voeren de regie. Verschijnen er dan gele rebound staafjes, dan kun je spreken van een opklaring. Short posities verzilveren en wellicht rebound posities overwegen.
De weekchart van de AEX (afbeelding rechts boven) geeft aan dat er al zes weken lang sprake is van slecht weer op de beurs. Wanneer een opklaring?

Wisselvallig
Het kan ook gebeuren dat de DBS rap van kleur wijzigt en derhalve geen serie gelijke staafjes produceert. Dit wijst dan op een wispelturig koersverloop, een wisselvallig klimaat. Even niets doen.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!