In onze Dashboard publicatie vindt u een viertal blokken met elk een eigen universum. Het document start met de Fondsen Nederland, gevolgd door de Fondsen Belgie, Fondsen Buitenland en de rij wordt afgesloten met een selectie Intermarket titels. Stuk voor stuk titels waar BNP Turbo’s op verhandelbaar zijn.

Coaching en Conditie
In elk blok wordt van het betreffende fonds de Daily Conditie en Coaching weergegeven en de Weekly Conditie en Coaching, dus we hanteren een multi-timeframe benadering. In het document worden met een drietal kleuren het onderliggende sentiment met bijbehorende coaching aanbeveling aangegeven zoals die worden gevoed door signalen en condities van onze marktlensindicatoren. De groene kleur staat voor “Up en/of EL”, kortweg een koopkans of koopconditie. De blauwe kleur staat voor een verkoopkans of verkoopconditie, een ‘short’ kans derhalve, omdat de Down conditie valide is, danwel een Enter Short (ES) coaching aanbeveling. De gele kleur geeft een Exit conditie weer, ofwel het neutraliseren van een koop- of verkooptransactie. Op deze manier kun je vrij snel zien waar de (groene) koopkansen zich voordoen, of (blauwe)
verkoopkansen worden aangereikt, of een (gele) neutrale positie is te overwegen. Dit dus op zowel dag- als weekbasis. Op het korte en langere tijdvenster dus elk vier mogelijke situaties, weergegeven in vier kolommen.

Setup
Dit laatste is de basis voor de Setup, waarbij de Weekly standen leidend zijn en de Daily standen zorgen voor extra ondersteuning. We hebben een uitgebalanceerde set aan combinaties opgesteld die zorgen voor anticiperende danwel reagerende setups, te onderscheiden in Up, Correctie, Down en Rebound, zoals die in een eigen kolom worden weergegeven. De Setup is een uitnodiging om de betreffende dag- en weekchart nader te bestuderen om vast te stellen of een transactie is te overwegen.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!