De basis voor elke analyse en elk scenario wordt gevoed vanuit mijn marktlensindicatoren de SMA, de RSI en de Swingteller, gelardeerd met steun- en weerstandstrepen en zo mogelijk koerspatronen die het plaatje extra kleur meegeven. Nu doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat er zowel op de AEX weekkaart als maandkaart een Hoofd-Schouder patroon in de maak is, maar wel volstrekt tegenstrijdig aan elkaar. Lees maar verder.

Hoofd-Schouder toppatroon (afbeelding 1)
Het koerspatroon Head & Shoulder komt in allerlei variaties voor, zowel als omkeerpatroon of continuatie patroon en dan ook nog eens als toppatroon of bodempatroon. Het is dus van belang om goed de plaats van het patroon op het speelveld te bepalen.
Op de AEX weekgrafiek zijn de contouren van een H&S top-omkeerpatroon zichtbaar. Het patroon verdient als zodanig geen schoonheidsprijs, want de symmetrie is redelijk ver te zoeken, maar ik wil toch de belangrijkste bevindingen benoemen. Zo is daar de linker schouder op 571, het hoofd op 587 en de rechter schouder op 580 (had hem liever op 571 gezien). Deze week wordt geprobeerd om de schouder af te maken en te zakken naar de neklijn op 540, min of meer gelijk aan de SMA lijn. Als het vervolgens lukt om de 540 steun te slechten, dan komt circa 490 in beeld als zijnde het koersdoel van het H&S patroon. U ziet hoe cruciaal de 540 steunzone is voor het verdere verloop van onze beursbarometer.

Hoofd-Schouder bodempatroon (afbeelding 2)
Op de maandchart is een mooi symmetrisch Reversed Head&Shoulder patroon gaande, ofwel een bodem-continuatie patroon. Ik volsta met het noemen van de belangrijkste triggers. Linker schouder 515, hoofd 472, rechter schouder 535, neklijn 577. Als de neklijn wordt uitgenomen wordt 670 het koersdoel.

Hoe te handelen? Volg de route op het speelveld dat bij uw profiel past en gebruik de paaltjes als houvast, succes!

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!