In de afgelopen week werden her en der forse berentikken uitgedeeld, waardoor menig korte termijn speelveld gaten en kuilen vertoonde met struikelende stieren. Maar dat biedt ook zo nu en dan spannende koopkansen, vooral als de bulls aan een zijden draadje hangen. Hoe herken je charttechnisch dergelijke situaties en hoe kun je daar als actieve belegger het beste mee om gaan? Ik geef u onderstaande stof ter overweging.

Op de eerste plaats moet er sprake zijn van een stijgende trendfase met een actuele correctiebeweging richting de gemiddelde lijn met zo mogelijk een positieve hellingshoek. Dit laatste illustreert immers de aanwezigheid van voldoende trendmatigheid. De gemiddelde lijn (de SMA) fungeert hierbij als dynamische trendlijn.
Op de tweede plaats moet de swingteller al aardig zijn gevorderd in zijn rode serie. U weet, een rode swingteller boven de SMA lijn in in Dashboard Beleggen termen een Resistance conditie en dus een correctiefase.
Op de derde plaats mogen Fibonacci lijnen dienst doen als extra vangnetten. De 38,2%, 50% en 61,8% retracementniveaus kunnen steun aanreiken en daar zorgen voor bodemvorming.
Op de vierde plaats, maar niet noodzakelijkerwijs, kunnen specifieke koerspatronen zorgen voor extra berendruk.

Welnu, wanneer is er nu sprake van een zijden draadje? Dat is het geval als er een zwarte candle aan de SMA lijn bungelt, ik noem dat een kleefcandle, terwijl de 61,8% Fibo retracement, nipt onder de SMA lijn ternauwernood steun aanreikt. Als extra steuntje in de rug mag de RSI onder de OS lijn noteren en dreigen met een OS Upcross.

Hoe te handelen? Short posities uit hoofde van de correctie natuurlijk rap wegdoen, want de correctie kan opdrogen. Tegelijkertijd wat anticiperende koopposities innemen, want er is immers sprake van lichte overshooting. Vindt u dit allemaal te spannend, dan wacht u op de eerstvolgende witte candle op de SMA lijn ter illustratie van het gegeven dat bodemstampers actief worden.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!