Als koersen in het algemeen stijgen, wordt al snel gesproken over een ‘bull market’, ofwel stierenmarkt. Als daarentegen het sentiment draait en beleggers worden geconfronteerd met dalende koersen, is er rap de neiging om van een ‘bear market’, ofwel berenmarkt, te spreken. Maar is er een eensluidende definitie van de begrippen bull en bear market? Of zijn er meerdere interpretaties?

Martin Pring geeft zijn volgende definitie in zijn “Technical Analysis Explained’: “A bull market is an extended period, usually lasting somewhere between 9 month and 2 years, in which most stocks move up most of the time. A bear market is an extended period, usually lasting somewhere between 9 month and 2 years, in which most stocks decline most of the time.”

Hieruit lees ik dat een golvend koerspatroon zichtbaar moet zijn in een langdurige serie hogere toppen en hogere bodems (stierenmarkt), ofwel significante koersstijgingen (acties van de bulls), afgewisseld met correcties door de beer. In een berenmarkt is dat andersom, lagere toppen en lagere bodems, acties door de beer, afgewisseld met oplevingen ofwel rebounds door de bulls.
Maar dergelijke golfbewegingen zie ik op de dagcharts, weekkaarten en maandgrafieken. Welnu, als we de definitie van Pring volgen, dan pleit ik er voor om de maandgrafiek te consulteren om vast te stellen of een bull of bear markt valide is. En dan raadpleeg ik de SMA lijn in combinatie met de maandcandles en de swingteller. UP en CORRECTIE boven de SMA in een stierenmarkt, DOWN en REBOUND onder de SMA in een berenmarkt.

Ik kom ook de volgende bewering tegen: er is sprake van een bear market als koersen met 20% of meer dalen vanaf de recente piek. Mijns inziens een merkwaardige definitie, waarbij je voorbij gaat aan het golfpatroon en het genoemde tijdselement. Stieren- en berenmarkten moeten herkenbaar en meetbaar zijn, waarbij er sprake moet zijn van een langere houdbaarheidsdatum. Dashboard metingen op de maandchart dus.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!