Bouwers onder de loep…..

De bouwondernemers halen vandaag de dag meerdere malen de pers met negatief nieuws. Fundamentele branden zou je kunnen zeggen die wellicht moeilijk zijn te blussen. Hamvraag is altijd hoe het publiek het nieuws absorbeert en daar al dan niet naar handelt. Dan ontkom je natuurlijk niet aan de grafiek, want die herbergt de meest waarschijnlijke koersroute. In de grafiek schuilen kansen en bedreigingen. Ik zal wat dat betreft de grafiek van BAM, Heijmans en VolkerWessels voor u duiden.
Wie van de drie biedt technisch gezien de beste kansen voor beleggers?

BAM zwarte zwaan

Tot voor deze week zag het koersverloop van BAM er gematigd positief uit. Koersvorming boven een vlakke gemiddelde lijn met een positieve swingteller en een RSI die als spanningsmeter boven de 50 noteerde. Wel weerstand op 4,08, dus het ging al wat moeizamer met de bulls. Er loerde een matige correctie tot circa 3,58, waardoor het proces van hogere toppen en hogere bodems zou afzwakken. Niet eerder dan onder 3,33 zou de trend in gevaar komen. Dat de trendbreuk zo fel zou zijn, zat niet in de grafiek verpakt. In TA vaktermen noemen we dit verschijnsel de zwarte zwaan. Een niet-voorziene forse koersklap tot in dit geval 3+, waardoor de chart ernstig verminkt raakt.

Reactie afwachten
Een felle actie, in dit geval van de beer, roept veelal een felle reactie op bij de tegenpartij. Een min of meer natuurlijk actie = reactie principe, niet waar? Anders gedefinieerd, er zou eerst een rebound moeten komen als zijnde een overlevingspoging van de bulls. Daartoe  moet er rap een witte candle verschijnen met koersvorming boven de SMA op 3,33. Als dat gebeurt, dan kan een nieuwe dalende trendfase worden afgewend. Maar als er daarentegen wordt getopt tegen de SMA, dan krijgen trendbeleggers alsnog de gelegenheid om afscheid te nemen van stukken in portefeuille. Dan immers kunnen de beren een dalende trend starten met 2,28 als haalbaar koersdoel. Die pijn wil je als trendbelegger niet voelen. Voor nu dus bezien of de bulls zich kunnen vermannen.

HEIJMANS driehoekklem

Sinds eind vorig jaar worden er candles geplaatst onder een dalende gemiddelde lijn, hetgeen een negatieve ondertoon illustreert. Toch overheersen de beren niet overtuigend. Ze zijn vooralsnog niet in staat om een serie lagere toppen en lagere bodems te vormen. Dit komt omdat de koers vast zit in een driehoek van hogere bodems en lagere toppen. De marktlensindicatoren staan wel in de min, dus een uitbraak onder uit het patroon is wel degelijk mogelijk. Onder de steun op 8,12 slaan de beren toe en is een koersval naar 7,29 en zelfs 6,50 mogelijk. Bij een opleving tot 9,50 of krap 10,00 kunnen de bulls een vuistje maken, maar er moet veel meer gebeuren om het fonds in positief vaarwater te krijgen.

Afblijven

Puur technisch gezien zijn er thans geen argumenten om aan de koopkant in actie te komen. Zolang de koers binnen de stippellijnen van de driehoek beweegt is een zijlijnpositie te overwegen. Onder de driehoek zien trendbeleggers een aanzienlijke verzwakking en zullen zij moeten overwegen in actie te komen als er posities uitstaan. Boven10+ klaart het beeld op en zijn er derhalve koopkansen.

VOLKERWESSELS weerstand scenario

Vergeleken met het koersverloop van de andere twee bouwers staat de grafiek van VolkerWessels er relatief gezien het beste bij. Koersvorming boven een dalende gemiddelde lijn, RSI als spanningsmeter boven de 50-lijn, maar de swingteller als versnellingsmeter in een matige achteruit stand. Onder in het veld 16,50 als steungrens, bovenin 18,50 tot 19+ als weerstandzone. Deze zone is lastig voor de bulls om te passeren om als  zodanig de matige uptrend een impuls te geven richting de volgende top op 22+. Voor nu dus een weerstand scenario in afwachting van een duidelijke impuls uit het veld.

Uitbraakkansen

Dit impliceert voor trendbeleggers dat bescheiden koopposities aangehouden mogen worden zolang de candles boven de gemiddelde lijn bewegen. Additionele koopkansen dienen zich aan als het de bulls lukt om boven 18,50 tot 19+ te breken. Dit laatste is een haalbaar scenario omdat mijns inziens een Hoofd-Schouder patroon zich openbaart. Ziet u het continuatie patroon? Dit impliceert dat  VolkerWessels technisch gezien de voorkeur geniet boven de andere twee bouwers.

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.