Heeft u ook de ervaring dat u te vroeg een transactie aangaat, deze met verlies moet sluiten om vervolgens de koers alsnog in de juiste richting te zien bewegen en u de winsttransactie misloopt? Een veel voorkomende ervaring, gevoed door een verkeerde timing, zo beweert men. De werkelijke oorzaak is anders. Lees maar verder.

Anticiperen
Hoe vaak nemen beleggers een positie in om te anticiperen op een verwachte koersbeweging? Heel vaak, want menig belegger is bang de boot te missen.Stap maar in, want stel je voor dat de koers echt gaat stijgen en ik doe niet mee, dat kan toch niet! Daar komen vervolgens de ego-strelende opmerkingen achteraan hoe goed je het hebt gedaan, vrijwel op het laagste punt aankopen gedaan, top hoor!
Anticiperen is op zich niet verkeerd, maar het leidt veelal tot verlies, omdat men zich niet aan de setup houdt. Het ‘moment of truth’ was er (nog) niet. Het wordt nog frustrerender als dat moment er komt en je mist de trade omdat je niet durft, je hebt immers net verlies geleden.

Setup en Trigger
Elke juiste strategie, hoe kort of lang de meetlat ook is, moet een zogenaamde Setup kennen en een Trigger. In onze handelsplannen die genoemd worden op onze website wordt hier veel aandacht aan besteed. Een Setup kan van alles zijn, als het maar duidelijk aangeeft wanneer de tijd rijp is voor een transactie. De voorwaarden moeten helder en duidelijk zijn, liefst ook meetbaar. De markt moet het beeld scheppen om op een verantwoorde wijze een transactie te doen. Als belegger sta je in de startblokken. Vervolgens wacht je op de Trigger, ofwel het signaal om tot actie over te gaan. Dat is het startschot. Daarna spelen stoploss en target een rol.

Gebrek aan geduld
Als uw verwachtingen omtrent toekomstig koersverloop vaak juist zijn, maar u heeft geen transactie uitstaan als de koers de juiste richting opgaat, dan heeft u het ‘moment of truth’ dus gemist. Gebrek aan geduld, of andersom geredeneerd een te grote drang om te anticiperen is hiervan de oorzaak. Erken dan ook het belang van een Setup en een Trigger.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!