Door mijn fundamentele collega’s wordt nog steeds lyrisch gesproken over de tech-fondsen. Dat bleek ook op de recente Hollandse Aandelenavond, waar ASMI, ASML en BESI warm werden aanbevolen als koopkandidaten. Nu kunnen deze fondsen fundamenteel wel koopwaardig zijn, maar is de markt daar al van overtuigd? Is het nu al tijd om aankopen te doen? U begrijpt, we moeten de grafiek er bij halen om vast te kunnen stellen of en wanneer het tijd is om koopposities te overwegen. Ik zal voor ASML daartoe de week- en maandchart consulteren.

Stevige afdaling
Op de maandkaart is duidelijk te zien dat na de top op 772+ een rappe afdaling werd ingezet. De RSI als spanningsmeter stuurde hier al op aan, de afstand met de SMA lijn was door de briljante rally in 2021 veel te groot geworden, hetgeen mijns inziens visuele overspannenheid behelst. En dat leidt veelal tot een welkome afkoeling, hetgeen ook gebeurde. De afdaling is nog in volle gang, maar het einde lijkt in zicht, mede gevoed door de RSI die de dynamische OS band raakt. Bovendien lijkt aan de eerste Fibo lijn rond 528 een zwarte candle te kleven. Maar ik zie nog geen bodemstampers en die zijn toch nodig om een nieuwe rally voor te bereiden. Wat zegt de weekgrafiek hierover?

Wanneer een bodem?
Het is natuurlijk nooit te zeggen waar en wanneer er gebodemd wordt. Maar mijn indicatoren kunnen wel een indicatie afgeven. Dan blijkt dat op de weekgrafiek binnen de dalende trend, jawel, hier is geen sprake van een correctie, de swingteller reeds op -7 staat, terwijl er steun wordt gesuggereerd op 486+. Als er deze week en/of komende week een solide witte candle wordt geplaatst, dan kan dat de opmaat zijn voor een rebound naar de 550 zone met aansluitend een opleving naar circa 600+, daar boven keert de trend. Werk aan de winkel voor de bulls om op dit tijdvenster het tij te keren.

Coaching
Wat nu te doen als trendvolgende belegger die het fundamentele koopadvies ter harte neemt? Eerst maar eens wachten op een witte weekcandle. Als dat komende week gaat gebeuren, zou de maandcandle van juni als witte candle van start kunnen gaan. Dat mag aanleiding zijn om al wat koopposities te overwegen, want dan zijn de bodemstampers immers actief. Mochten de bulls zich dan verder vermannen richting 600+, dan zijn er additionele koopkansen. Boven 600+ mogen trendvolgende beleggers charttechnisch gezien vol belegd zijn in ASML. Tot slot de opmerking dat bij koersvorming onder 485 de positieve verwachtingen worden opgeschort.

BNP Paribas Turbo’s en Boosters van besproken titel

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.