Ahold afgrond scenario …..

Het gaat er nogal wispelturig aan toe op het Damrak, waardoor menig chart haarscheurtjes vertoont. Glooiende lijnen moeten veelal plaatsmaken voor wispelturige patronen, beren delen her en der rake klappen uit en menig stier dwaalt suf en duf over het veld. Zo ook op het Ahold speelveld waar thans een zogenaamd ‘afgrond scenario’ zich aftekent. Anders gezegd, de stieren lijken te bezwijken, hetgeen vervelend nieuws is voor trendbeleggers. Of weten de stieren ternauwernood het tij te keren?

Negatieve overgang
Op de weekgrafiek is duidelijk zichtbaar dat er vanaf de top op ruim 23,00 in maart van dit jaar een correctie werd ingezet richting de sterk opkrullende gemiddelde lijn. Deze lijn zou de berentikken rond 21/20 moeten opvangen, maar dat is niet gebeurd. De beren drukten de koers onder de sleepkabel tot de 19,83 steunstreep aan toe, waarna een korte pullback volgde om de gepasseerde SMA lijn als weerstand te testen. Deze test lijkt succesvol te verlopen want deze week wordt een forse zwarte candle geplaatst. Wat dat betreft is er sprake van een trendwisseling uit het boekje. Maar hoe nu verder?

Afgrond scenario
Volgens de spelregels der trendanalyse zou een proces van lagere toppen en lagere bodems van start moeten gaan zolang de koers onder afgerond 21,00 noteert. Dit proces krijgt natuurlijk een stevige impuls als deze week de 19,83 steunstreep overtuigend wordt gepasseerd. Dan is een vrije val tot 18+ een aannemelijk scenario met daarna ruimte tot 16,00 en zelfs 14,00. Maar als het de bulls lukt om de candle body boven de groene streep te houden, dan krijgen ze nog een overlevingskans door op te veren naar de SMA lijn. Slechts en alleen bij koersvorming boven 21,00 kan het afgrond scenario worden afgewend.

Zijden draadje
Goed, de bulls aan een zijden draadje, hetgeen koren op de molen is van speculatief ingestelde beleggers. Zij zien hun kansen als de bulls boven de groene streep proberen te overleven. Een strak exit management is hierbij natuurlijk gewenst. Rap draaien en met de beren meehollen is dan het alternatief. Trendbeleggers zien de verpietering van het speelveld en worden dan ook geacht maatregelen te treffen als het beeld niet opklaart.

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.