Dat het jaar 2020 de boeken in zal gaan als een zeer bijzonder en bewogen jaar, dat moge duidelijk zijn, geen verdere toelichting noodzakelijk. Maar is het beursjaar 2020 een bijzonder jaar? Wat betreft turbulentie absoluut, maar het uiteindelijke koersresultaat is zeer beperkt. Toch wil ik 2020 een topjaar noemen, maar dan wel in de letterlijke zin van het woord. Wat een magie, lees maar snel verder.

Jaargrafiek
Maar eerst een paar gedachtenkronkels over het verschijnsel jaargrafiek, ofwel het tijdvenster waar je kunt zien wat het koersverloop is over een hele lange periode, waarbij elk jaar in dit geval als candle wordt weergegeven. Dus opening, slot, hoogste en laagste koers per jaar.
Voor de AEX was er de eerste jaarcandle in 1983, dus de candle dit jaar is nummer 38, te weinig om alle Dashboard indicatoren te vullen, maar wel de swingteller, en dat is nu zo interessant, zal straks blijken. Wel kunnen charttechnische elementen worden toegevoegd zoals trendlijnen en Fibo grids. Daarbij krijgt een lange termijn belegger een goed inzicht in het superlange termijn koersverloop. Aardig om dit zijdelings eens mee te nemen in de analyses. De daadwerkelijke beleggingsbeslissingen kunnen beter worden genomen met voeding van maand- of weekgrafieken, omdat daar ook objectieve signalen zichtbaar zijn.

Swingteller op +9
Een chartindicator die wel toegepast kan worden op de maandchart is mijn swingteller, ofwel stappenteller, die met blauw +1 tot en met +9 significante upswings in kaart brengt en met rood significante downswings (niet  op de AEX maandchart). Belangrijk kenmerk van de swingteller is het feit dat bij +9 de kans aanzienlijk is, meer dan 80%, dat er getopt gaat worden. Welnu, op de jaarcandle van 2020 staat +9, dus de 9-cyclus kan worden afgerond. De candle kleurt momenteel zwart, hetgeen samen met de +9 stand op mijn Dashboard een Exit Long conditie teweeg brengt, maar dit even ter zijde.

Herhaald beleggersgedrag
Kijk eens naar de jaren 1991-1999, ook een volledige upswing van +1 naar +9. Toen was +9 nog wit, er volgde daarna een zwarte candle als opmaat voor een forse afdaling van 700 naar bijna 200 punten. Een bekende uitspraak ‘De markt herhaalt zichzelf’ zou nu weer van toepassing kunnen zijn, want zoals gezegd staat dit jaar de swingteller ook op +9 met zelfs al een zwarte candle in de maak. Overigens, de genoemde uitspraak is mijns inziens niet juist. Het moet zijn ‘De beleggers herhalen zichzelf’, niet de markt.

Strategie
En dan nu de finale van mijn proza over de AEX jaarchart. Het ziet er naar uit dat dit jaar getopt gaat worden rond 550 tot wellicht 600 om daarmee de upswing te completeren. Aansluitend groeit de kans dat komend jaar een daling wordt ingezet als startschot voor een nieuwe downswing die kan aanhouden tot de 400 of 350 zone. Dit impliceert dat we richting de jaarultimo wellicht nog wat stuiptrekkingen zullen zien van de bulls, maar dat lange termijn beleggers in hun strategie er rekening mee gaan houden dat de beren de kans krijgen het stokje over te nemen.

Heeft u tussentijds vragen over de koersvorming van dit fonds? Via Twitter @TheDailyTurbo informeren wij u graag en houden u verder op de hoogte.

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.