AEX op weg naar 670…

Dat is nog eens een gewaagde uitspraak zult u zeggen. Mee eens, want normaal gesproken doe ik minder forse uitspraken, maar een blik op mijn AEX Maand Marktlens doet vermoeden dat de vooruitzichten erg positief zijn. Vooral nu de 577 barrière wordt geslecht staat de deur op een flinke kier. Ik kan hierdoor met twee bevindingen aangeven waarom op termijn 670 een haalbaar koersdoel is. Ik zal ze voor u omschrijven. Eerst een algemene blik.

Geen berengevaar
Dat er sprake is van een positieve trendfase op het maandspeeldveld behoeft nauwelijks toelichting. Mooie swings, omhoog en omlaag, sieren de chart. Mijn 55SMA trendvolgende indicator toont met zijn hellingshoek daarbij aan dat het prima is gesteld met de trendintensiteit, ofwel de bereidheid om richting te kiezen en dit ook vast te houden. Diezelfde SMA lijn doet dienst als dynamische trendlijn die vanaf 325 in september 2012 de bulls begeleidt op hun weg omhoog. Thans noteert de SMA lijn ruim boven de 500 punten, dus er is voldoende ruimte voor correctie, zonder dat de trend in gevaar komt. De onderkant van de markt ziet er dus veilig uit, er dreigt geenszins een trendbreuk.

Continuatiepatroon
Het is veel spannender midden in het stijgingskanaal waar een heftige strijd wordt gestreden bij de neklijn van een zogenaamd Hoofd-Schouder continuatiepatroon. Een breed patroon, aangeduid met de letters LS (linker schouder), H (hoofd), RS (rechter schouder) en NL (neklijn), dat normaal gesproken een pauze in het veld behelst als opmaat voor een vervolg van de trend. Het patroon krijgt thans een prima vervolg, want de neklijn wordt gepasseerd, waardoor de laatste fase kan worden ingegaan, namelijk het bereiken van het koersdoel. Dit koersdoel wordt berekend door de afstand van Hoofd naar neklijn omhoog te spiegelen. Dan komen we uit op circa 670 punten, aangeduid met KD (koersdoel) op de chart. De grafiek vertelt er jammer genoeg niet bij wanneer dit koersdoel wordt gehaald. Met het huidige marktritme zou dit zomaar aan het einde van dit jaar kunnen zijn. Volg maar gewoon de groene stippellijn, die de meest waarschijnlijke route illustreert.

Fibonacci Extension
De tweede bevinding die aanstuurt op een AEX stand van 670 komt uit de Fibonacci Extension techniek. Sta mij toe een kleine toelichting te geven. De Fibo Retracements kent u waarschijnlijk wel. Dat is het berekenen van steunniveaus in geval er een correctie start in een uptrend. Van de meest recente opleving worden dan de retracements berekend, veelal de 38,2%, 50% en 61,8% retracements, dit zijn niveaus waar de correctie kan opdrogen. Onder 61,8% is zelfs een 100% terugval mogelijk, ofwel helemaal terug naar het startpunt van de actiebeweging.
Welnu, deze techniek wordt ook toegepast om toekomstige koersdoelen te berekenen als de correctie klaar is en de uptrend een vervolg krijgt. Voor de liefhebber de volgende berekening ter illustratie, anderen lezen verder bij de volgende alinea.

De meest recente actie beweging op de maandkaart was van afgerond 378 naar 577, gevolgd door een correctie naar 472, u ziet de groene begeleidende strepen staan. Vanaf 472 worden 4 extentions berekend, te weten 38,2%, 50%, 61,8% en 100% van genoemde actie beweging en deze worden naar boven toe geprojecteerd. U ziet de bekende stippellijnen staan. Dan blijkt dat het tweede koersdoel op 571 inmiddels is gehaald, nu staan 595 en 670 nog open.

TA coaching
Tot slot de coaching aanbeveling voor lange termijn beleggers die hun huidige koopposities mogen aanhouden gezien de Up status op het Dashboard en de positieve verwachtingen. Voor hen zijn er nu additionele koopkansen richting de koersdoelen op 595 en 670. Zij zien ook dat bij een onverhoopte terugval van de AEX onder de neklijn op 571 het technische beeld zal verpieteren, zonder dat de trend daarbij direct in gevaar komt. We houden vast aan het meest waarschijnlijke scenario en dat is vooralsnog een dappere bullenparade richting de 6 en hoger.

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.