AEX lange termijn aanloop

Het gaat er nogal heftig aan toe op het Damrak. Stevige berentikken en hoopvolle stierenprikken wisselen elkaar in rap tempo af, het is lastig navigeren over het speelveld. Daarom lijkt het mij raadzaam om afstand te nemen en op een hoger navigatieniveau de ontwikkelingen gade te slaan. Dan blijkt dat er op de langere termijn grafiek van de AEX, ondanks een prima start van de maand juni, een hapering optreedt in de bullenparade. Ik zal de chart nader voor u duiden en het meest waarschijnlijke scenario voor u schetsen.

Positieve trend
Dat er sprake is van een positieve trendfase op het maandspeeldveld behoeft nauwelijks toelichting. Mooie swings, omhoog en omlaag, sieren de chart. Mijn 55SMA trendvolgende indicator toont met zijn hellingshoek daarbij aan hoe het is gesteld met de trendintensiteit, ofwel de bereidheid om richting te kiezen en dit ook vast te houden. Diezelfde SMA lijn doet dienst als dynamische trendlijn die vanaf 325 in september 2012 de bulls begeleidt op hun weg omhoog. Zeer waardevol was de sleepkabel december vorig jaar toen de beurs rap in elkaar zakte tot 472 aan toe. Daar toonde de SMA lijn uitstekend zijn waarde als vangnet voor de bulls. Thans noteert de SMA lijn rond de 500 punten, dus er is voldoende ruimte voor correctie, zonder dat de trend in gevaar komt. De onderkant van de markt ziet er dus nog wel veilig uit, er dreigt geenszins een trendbreuk. Toch is een hapering zichtbaar, hoe zit dat dan?

Topvorming bij 572/577
Het kenmerk van een stijgende trend is een serie hogere toppen en hogere bodems. Als dat proces wordt verstoord door een gelijke of lagere top, dan is dat een aderlating van de bulls. Een teken van vermoeidheid, van zwakte, wat voor de beren aanleiding kan zijn om een tegenaanval in te zetten. De swingteller, ofwel stappenteller staat nog in de plus, dus er is nog geen bevestiging van een correctie.  Een mogelijke dip kan mild van karakter zijn dankzij de Fibo grid die reeds op 533 tot 510 bodemvorming kan aanwakkeren. Het is dan ook reëel om te veronderstellen dat binnenkort wederom een hogere bodem wordt geplaatst om vervolgens de aanval op de rode strepen in te zetten. Wat dat betreft mag de hapering als aanloop worden bestempeld.

TA Coaching
Het schetsen van het meest waarschijnlijke scenario op basis van de technische bevindingen is een theoretische aangelegenheid. Het is veel spannender en uitdagender om het bruggetje naar de praktijk te slaan. Wat kunnen beleggers met het scenario? Welnu, aangezien een correctiefase dreigt is enige terughoudendheid op zijn plaats. Koopposities aanhouden, danwel gedeeltelijk verzilveren en voorts wachten op voldoende bodemvorming op iets lagere niveaus om nieuwe of extra aankopen te overwegen. Uiteraard zijn er koopkansen als de 572/577 weerstandzone wordt geslecht. Kortom, enerzijds een ‘Buy the dip’ strategie, anderzijds een ‘Break out’ strategie.

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.