Laatste opleving voor de AEX?

Wat is dit nu voor alarmerende titel? Volgens de media zien beleggers het toch zonnig in? Dat klopt, het wordt 25 graden of warmer. Maar als TA-coach moet ik u wijzen op de mogelijkheid dat onze AEX nog een keer kan aantrekken naar 570 om daarna flink zuidwaarts af te zakken. Sta mij toe deze onheilstijding nader te onthullen aan de hand van de weekchart.

Richtingloos
Belangrijk uitgangspunt bij het vaststellen van de technische conditie is de mate van trendmatigheid, ofwel de bereidheid om richting in te slaan en die ook vast te houden. Om dit te kunnen meten, gebruik ik een 55 Simple Moving Average als trendvolgende indicator.
Dan blijkt dat in de afgelopen weken de bulls alle zeilen moeten bijzetten om boven deze glooiende lijn te blijven en als zodanig zicht te houden op hogere koersen. Zolang de candles boven de SMA noteren, is er sprake van een positieve trend. Echter, de SMA ligt redelijk vlak rond 540 in het veld en dat duidt op richtingloosheid. Geen overtuigend proces van hogere toppen en hogere bodems, eerder een trading range-achtige configuratie. U begrijpt dat dit de stieren niet zal aanmoedigen om overtuigend noordwaarts over het veld te dartelen.
Goed, een matige trendmatigheid met aan de onderkant van het speelveld de SMA op 540 met nipt daaronder 535 als ultiem vangnet voor de bulls. Mochten zij door het ijs zakken, dus onder 535 breken, dan gaat het luik open. Daar kom ik zo op terug.

Slippertjes
Aan de bovenkant van het veld ligt de afgerond 570 weerstandzone. In 2018 is deze zone meerdere malen onder druk gezet, maar telkens vielen de bulls terug. Een keer een uitschietertje naar 577 en een keer naar 586, maar dat bleken toch stierenslippertjes te zijn. Een en ander impliceert dat de huidige matige bullenparade, er staat immers een witte candle nipt boven de SMA, averij kan oplopen in de 570 zone. Dan is er nog een technisch element met veel onderhuidse dreiging, waarin het genoemde slippertje naar 586 een cruciale rol speelt. Lees maar verder.

Ervaren grafiekgluurders zien het patroon al staan, ik heb de letters LS, H, RS en NL van het Hoofd-Schouder patroon al ingetekend om de contouren van het brede omkeerpatroon te duiden. Het ziet er allemaal goed symmetrisch uit, een belangrijk kenmerk van dit patroon.

De neklijn op 535 oogt redelijk horizontaal, ik zal er geen waterpas op leggen, maar het 535 niveau is toch wel de spil. Linkerschouder rond 570, hoofd op 587, weet u nog, het slippertje van de stier, nu nog de rechterschouder die logischerwijs op 570 geplaatst kan worden als de spelers het huidige ritme vasthouden. U ziet, 570, 587 en 535 zijn de kantelpunten van het patroon.

Opleving
Dan nu de ’grande finale’ van alle bevindingen. Als het genoemde patroon in de lage trendmatigheidszone door de spelers wordt afgemaakt, dan krijgen we dus eerst een opleving naar 570 om de rechterschouder te plaatsen. Aansluitend een daling naar de neklijn op 535, die dan wordt gebroken. Na een succesvolle breakout en pullback om 535 als nieuwe weerstand te testen, staat het de beren vrij om de index naar 480 te drukken, hetgeen het koersdoel is van het hoofd-schouderpatroon. Toeval of niet, 480 is ook de body bodem in de dramatische december 2018 maand.

Het geschetste scenario is een van de opties die zich kan aandienen. Goed om in het achterhoofd hier rekening mee te houden. Ben ik dan meteen een pessimist? Ben ik dan overgestapt naar het berenkamp? Nee hoor, maar ik hou wel als longspecialist rekening met het feit dat het spannend gaat worden als er getopt gaat worden bij 570.

Zeilen
Laten we eerst die route maar eens volgen, daarna zien we verder. En zoals bij elk scenario geldt, moet de route worden aangepast als het landschap tussentijds wijzigt. Wie weet gaat er bij 570 wel een heel andere wind waaien, dan passen we de zeilen aan, niet waar?

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.