Maand acht al weer afgerond, maand negen staat voor de deur. Ik moet dan meteen denken aan de beroemde beurswijsheid “Go away in May, but rember to be back in September”. Of deze wijsheid op waarheid berust laat ik in het midden. Het is wel interessant om in te schatten wat we in september en de maanden daarna mogen verwachten. De AEX maandgrafiek herbergt de antwoorden op vele vragen.

Turbulente uptrend
Het eerste wat opvalt als ik de maandchart consulteer, is dat er sprake is van een turbulente stijgende trendfase. De ondertoon is positief, maar erg nerveus. Er is sprake van een proces van hogere toppen en hogere bodems met vooral in 2021 een solide stijging tot 830 aan toe. Daarna volgde een forse correctie tot 640 met aansluitend een herstelpoging tot krap 700. De indicatoren zwiepen hierdoor heen en weer, al met al een onrustig beeld. Maar hoe nu verder?

Bodemvorming
In juli werd er een forse witte candle geplaatst, zelfs als Bullish Engulfing patroon, veelal een mooie opmaat voor bodemvorming met daarna een vervolg van de uptrend. Maar augustus gooit roet in het eten met een zwarte candle. Een extra aanloopje, een adempauze, een vergissing van de stier, of toch aanzwellende berendruk om het bodemproces te verbreden? Het weerspiegelt in ieder geval de nervositeit bij de spelers.

September kantelpunt
Als de september maandcandle met een witte body van start gaat, dan groeit de kans dat rond 680 gebodemd kan worden met daarna mogelijk een aanval op de 740 zone. Anders gezegd, bij koersvorming boven 680 met een witte candle zijn er anticiperende koopkansen voor trendbeleggers. Bij koersvorming onder 680 met een zwarte candle zal de correctiefase een staartje krijgen richting zo mogelijk de 640 zone. U ziet, het 680 kantelpunt en de kleur van de komende maandcandle zijn bepalend voor het verdere koersverloop richting de jaarultimo. Gezien het totaalplaatje is het aannemelijk te veronderstellen dat de bulls uiteindelijk als overwinnaar uit de bus komen. Maar daar moeten ze een zware strijd voor voeren.

BNP Paribas Turbo’s en Boosters van besproken titel

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.