In mijn laatste column dit jaar wil ik u danken voor alle belangstelling in het afgelopen jaar voor mijn wekelijkse artikelen met TA coaching overwegingen. Uit uw reacties blijkt dat deze coaching een waardevolle aanvulling is bij het definieren van een verantwoord scenario. Ik spreek graag de wens uit dat we dit in 2022 ook zullen doen. Mede namens Wouter, alvast prettige feestdagen, een goede jaarwisseling en blijf gezond!

Stuwende stieren
De weekkaart van onze AEX beursbarometer toont een hoopvol koersverloop. Heel 2021 toonde een prima proces van hogere toppen en hogere bodems met ondersteuning door positieve indicatoren. Hoogtepunt was 829+, gevolgd door een correctie die nu nog gaande is. De groene steunstreep op 751+ is vooralsnog de kritieke steungrens voor de bulls om de uptrend intact te laten. De RSI als spanningsmeter stuurt aan op bodemvorming, samen met de witte candle, dus een eindsprintje naar 800 hangt in de lucht. De stuwende stieren kunnen zorgen voor een interessant eindsprintje.

Toch topvorming?
Maar ik moet toch een waarschuwende vinger opsteken. Want zou het verwachte sprintje naar 800+ de rechter schouder kunnen worden van een Hoofd-Schouder toppatroon? Het Hoofd staat op 829+, de neklijn ligt op 751+, dus als de sprint hapert bij 800+ en de beren drukken daarna de AEX onder 751, dan is een afdaling naar circa 670 goed mogelijk.
De maandgrafiek geeft voeding aan het H&S partroon, want daar staat de swingteller op -1, ook de andere indicatoren noteren in een correctiestand. Op de maandkaart is er ruimte tot in de Fibogrid op 715 tot 645 om daar te bodemen met aansluitend een hervatting van de uptrend.

Route 2022
Alles overziende is het aannemelijk te veronderstellen dat de bulls een decembersprintje willen trekken richting de 800 zone. Dan eerst in 2022 een gezonde afkoeling met een significante daling tot mogelijk de 700 zone of zelfs een streepje lager. Dit mag worden gezien als extra aanloop om daarna de trend te vervolgen. Wellicht is de aanloop korter en wordt eerder de aanval op de 829+ passage ingezet. Het passeren van de jaarhigh 2021 is uiteindelijk het doel van de bulls, om daarmee de trendmatigheid een extra impuls te geven. Projectie technieken indiceren dan een haalbaar koersdoel van 900 of hoger.
Dit brengt mij tot de slotsom dat voor 2022 dezelfde strategie aangehouden kan worden als in 2021, te weten ‘kopen op zwakte’. Ik wens u  veel succes met uw beleggingen het komende jaar, waarin ik wederom gaarne uw TA coach mag zijn.

BNP Paribas Turbo’s en Boosters van AEX

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.