De MRI candle, de oranje gekleurde candle geeft aan dat er sprake is van overdreven sentiment boven of onder in het veld, omdat de afstand van de koers met de SMA lijn te groot is. uitgedrukt in standaard deviatie waarden (STD). Een extra indicatie om overspannenheid op de grafiek inzichtelijk te maken.

Toelichting MRI indicator