Philips haalde de pers deze week met een CEO vervanging. Dit werd door het publiek gematigd positief ontvangen, maar hoe zit het nu met het koersverloop? Komt er een einde aan de forse daling? Is Philips charttechnisch weer koopwaardig? De weekgrafiek herbergt het antwoord.

Stevige dalende trend
In juni vorig jaar kwam flink de klad in het koersverloop. De koers zakte rond 42,00 onder de gemiddelde lijn en sindsdien ging het rap bergafwaarts in een serie lagere toppen en lagere bodems tot 19+ aan toe. Is dit slechts en alleen toe te schrijven aan de CEO die nu is vervangen? Hoe het ook zij, voor trendvolgende beleggers een uitermate teleurstellend koersverloop. Maar hoe nu verder?

Bodemvorming in de maak?
Als ik de cruciale koersniveaus in de analyse betrek, dan stel ik vast dat momenteel 19+ een redelijk steunniveau is. Hier zou voorzichtig een bodem geplaatst kunnen worden als opmaat voor een matig herstel naar de eerste weerstand in het veld op 21,80. Als het lukt om deze weerstand te slechten dan is een verder herstel naar krap 28,00 een haalbaar scenario. Boven 28,00 kan de trend worden gekeerd, maar dat is van latere zorg.
Maar wat als 19+ toch bezwijkt als steungrens? Dan kan de dalende trend worden vervolgd richting zo mogelijk de 10+ zone. Laten we daar maar niet aan denken.

Kansen voor trendbeleggers
Hoe kun je als trendbelegger inspelen op mogelijke bodemvorming en een aanstaande herstelbeweging? Bescheiden koopposities ter overweging zolang de koers boven 19+ noteert. Boven 22+ zijn er additionele koopkansen om te profiteren van een rally naar 28,00. Mocht de koers onverhoopt significant onder 19+ zakken, dan is het niet meer raadzaam om koopposities aan te houden.

BNP Paribas Turbo’s en Boosters van besproken titel

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.