Trendvolgende beleggers zoeken uiteraard naar fondsen die een mooi trendmatig koersverloop laten zien, “The trend is your friend”, niet waar? Maar er zijn ook prima scoringskansen als er sprake is van een trading range, ofwel een min of meer zijwaarts koersverloop, zoals bij TomTom het geval is. Denk daarbij eens aan een BNP Rendement Certificaat. Sta mij toe een voorbeeld uit te werken.

Trading box
Er is sprake van een trading range of trading box als de koers beweegt tussen een duidelijke horizontale steunzone en weerstandzone. Op de weekchart van TomTom is duidelijk zichtbaar dat op 6+ steeds weer steun wordt gevonden en dat de bulls daar telkens opveren, hetgeen thans weer het geval is, getuige de witte candles en de swingteller op +1.
De bovenkant van de box wordt gevormd door de 9+ zone, daar werd in het recente verleden keer op keer een top geplaatst. Onlangs een iets lagere top op 8,40+. In principe kan de koers aantrekken naar deze top.

Rendement Certificaat (RC)
Een RC is een aantrekkelijk alternatief voor een belegging in aandelen, opties of Turbo’s. Ik zal u de details besparen en slechts de belangrijkste kenmerken schetsen. Voor TomTom staat er een RC uit met een rode ondergrens (rendementgrens) op 5,25 en een groene bovengrens (potentieel rendement) op 8,50. Dit betekent dat als de koers gedurende de looptijd van het RC (tot half juni dit jaar) niet onder 5,25 heeft gestaan, er een uitbetaling van 8,50 wordt gedaan. Als je nu dit RC aanschaft, impliceert dat een rendement van 15%. Op de website van BNP Paribas kunt u alle gegevens terugvinden. De RC’s zijn overigens verkrijgbaar bij de Giro.
Als de koers wel onder 5,25 is geweest, dan gedraagt de RC zich als een gewoon aandeel met een maximale uitkering van 8,50 en een zo mogelijk verlies van de gehele inzet.

Rendement kansen
Als het koersritme van TomTom niet wijzigt, dan mogen we een opleving richting 8+ verwachten. De ondergrens van 5,25 komt daarbij niet in gevaar. Dan is het uitermate interessant om eens een bijpassend Rendement Certificaat te overwegen. Vergeet daar bij niet, dat een RC altijd weer verkocht kan worden op het moment dat dat charttechnisch interessant is.

BNP Paribas Turbo’s en Boosters van dit fonds

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.