Om tot een verantwoorde beleggingsbeslissing te komen moet je analyses uitvoeren en een scenario optuigen. Daartoe heb je, wat de technische analyse betreft, twee soorten instrumenten tot je beschikking, te weten de grafiek en diverse indicatoren. Maar hoe zet je deze in? Twee trajecten, welke kiest u?

Objectieve metingen gaan voor subjectieve waarnemingen
Met diverse indicatoren kun je objectief metingen doen inzake trend en sentiment. Ik zal deze indicatoren verder niet benoemen, die kent u vast wel. Nadeel van een indicator is veelal het ‘lagging’ karakter (‘Wat is geweest?’). Je ziet eerst een wijziging in het koersbeeld, daarna zie je dit terug in de indicatoren. Dit komt omdat een indicator vrijwel altijd een indirecte visualisatie van marktgedrag is. De koers of prijs ondergaat een bewerking, waarna een indicatorwaarde tot stand komt. Je kunt ook stellen dat het werken met indicatoren reagerende acties in de hand werkt. Na de indicator analyse kan er altijd een subjectief sausje over het scenario worden gegoten om het plaatje te completeren. Kortom, eerst de indicator, dan de chart.

Chart is leidend, indicatormeting als bevestiging of filter
Een grafiek is per definitie ‘leading’ (‘Wat gaat komen?’), omdat het een directe visualisatie van marktgedrag behelst. De kale grafiek geeft direct weer, dus zonder vertraging, hoe het is gesteld met trend en sentiment. Als je in staat bent dit juist te beoordelen, je kunt een grafiek goed duiden, dan heb je een voorsprong t.o.v. de indicator analist. Je kunt daarbij zogenaamde charting tools inzetten, zoals trendlijnen, trendkanaallijnen, koerspatronen, Fibo grids, steun- en weerstand algoritmes en meer hulpmiddelen om het plaatje goed te kunnen duiden. Dit zal heus wel enige lagging met zich meebrengen, exact op de bodem kopen en op de top verkopen is er niet bij, maar het leading karakter van de chart overheerst, waardoor er ook meer anticiperende acties opgetuigd kunnen worden. Als de chart bevindingen met bijbehorende acties direct of aansluitend worden bevestigd door de indicatoren, dan gaan subjectiviteit en objectiviteit goed samen.
Kortom, eerst de chart, dan de indicator.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!