Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom ik op alle charts gelijke parameters hanteer voor de indicatoren? Even een voorbeeld, op de dag-, week- en maandcharts hanteer ik een 55 SMA als trendvolgende indicator. Moet je de parameter (55 in dit geval) niet aanpassen aan het tijdvenster dan? Nee, is niet nodig, dit komt door het verschijnsel Fractal, afkomstig uit de chaos theorie. Een toelichting is gewenst.

Fractals
Ook al lijkt er soms totale chaos te heersen op de financiële markten, er is altijd struktuur aanwezig, aldus de bekende chaosdeskundige Edgar Peters met zijn Fractal Market Analysis. Hij heeft daarbij aangetoond dat er geen lineaire oorzaak-en-gevolg-relaties bestaan, daarvoor is het aantal elkaar beïnvloedende factoren op de markt veel te groot. Maar de massa toont wel herkenbare acties in uiteenlopende marktsituaties. Dit herhaalgedrag wordt uiteraard erkend binnen technische analyse land. Herkenbare situaties, ook als er sprake is van totale chaos, worden zichtbaar omdat er zogenaamde Fractals in de markt aanwezig zijn. Een Fractal, even in jip en janneke taal, is een min of meer vast patroon dat je tegenkomt op alle mogelijke navigatieniveaus in de markt. Voorbeeld: een dubbele top kom je tegen op de jaargrafiek, maar ook op de intraday grafiek. Een vast patroon, maar wel met uiteenlopende effecten en gevolgen. Vergelijk de Fractals maar met de beroemde Russische Matroesjka poppen, een grote pop met daarin meerdere kleinere poppen. Ze lijken allemaal op elkaar, maar ze zijn niet even groot. Dit geldt ook voor de patronen op de aandelenvelden.

Gelijke parameters
Voorgaande overwegingen en bevindingen leiden tot mijn aanname dat je gelijke parameters mag hanteren. Gelijke metingen (zoals de crossover van de koers met zijn SMA), maar wel met uiteenlopende effecten, afhankelijk van het tijdvenster. Een crossover op de 15 min chart ziet er net zo uit als een crossover op de maandchart, identieke ‘poppen’, maar wel zeer verschillend in grootte, begrijpt u?

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!