Aanmelden voor het aanstaande webinar

In Bakkers Bull / Bear webinar  geef ik u inzicht in het sentiment op de aandelenvelden. Met mijn Dashboard Beleggen methodiek zal ik meerdere interessante technische coaching aanbevelingen presenteren. Vanzelfsprekend komen de dag-, week-, en maandgrafieken van de AEX aan bod.
Tijdens deze uitzending worden ook enkele buitenlandse aandelen besproken die volgens het Dashboard Beleggen een uitdagende technische conditie vertonen. Daarna volgt een aantal intermarket charts van bijvoorbeeld goud, olie en de Amerikaanse dollar.
Bovendien wordt uw kennis over technische analyse in het algemeen en Dashboard Beleggen in het bijzonder getest met enkele pollvragen.
Kortom, een leerzame en interactieve sessie met veel ruimte voor charts, tips en vragen, uitermate interessant voor de actieve middellange termijn trendvolgende belegger, op zoek naar TA coaching en inspiratie.