Negatieve berichten in de pers worden vooralsnog goed opgevangen, de bulls tonen veerkracht, maar de kou is nog niet uit de lucht. De weekchart ligt er overigens zeer uitdagend bij, een koersexplosie lijkt aanstaande, ik zal dat nader toelichten.

Trading range configuratie
Er is sprake van een middellange termijn dalende trendfase met thans wat trading range contouren tussen 113+ steun en 126+ weerstand. Dat zijn de eerste krijtstrepen op het veld. Daar omheen ligt een tweede setje, te weten 108+ en 132+, al met al een mooi symmetrisch lijnenspel. Er wordt wat druk uitgeoefend richting de eerste groene streep, mede gevoed door de indicatoren, maar de bulls weten vooralsnog op te veren, hetgeen tot een dubbele bodem kan leiden, waardoor de krappe trading range intact blijft.

Koersuitbraak
Goed, vooralsnog een zijwaarts koersritme, niet echt interessant voor trendvolgende beleggers. Maar zij loeren natuurlijk op een uitbraak uit de smalle en bredere range. Want dat is normaal gesproken de volgende stap, een volgende fase. Buiten de genoemde krijtstrepen is een nieuwe significante koersbeweging te verwachten. Dat dit met het nodige vuurwerk gepaard kan gaan, wordt geïndiceerd door de RSI met zijn verkrappende OBOS lijnen. Dit is veelal de opmaat voor flinke turbulentie.. Maar welke kant zal de markt kiezen? Een uitbraak onder 113+ en 108+ zal een vervolg van de dalende trend met zich meebrengen met een mogelijke koersval naar de 90 zone. Een uitbraak boven 126+ en 132+ kan de opmaat worden voor een nieuwe stijgende trendfase. Gezien het huidige totaalplaatje hebben de beren de meeste troefkaarten.

Nieuwe kansen
Het moge duidelijk zijn dat trendvolgende beleggers nauwgezet de krijtstrepen in de gaten houden. Bij een uitbraak door de beer is het zaak om (restant) koopposities op te ruimen, danwel de beleggingen te beschermen. Bij een uitbraak door de stier zijn er nieuwe koopkansen, daar hopen de beleggers natuurlijk op. Maar eens bezien welke kant de spelers gaan kiezen. Of houden ze de trading range tot in lengte van dagen intact, nee toch?

BNP Paribas Turbo’s en Boosters van dit fonds

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.