Er gebeurt dagelijks van alles wat van invloed kan zijn op de aandelenkoersen. Positieve gebeurtenissen, maar ook vele negatieve zaken, die dan als minder plezierig worden ervaren. Maar dat zijn niet de vijanden van TA beleggers. Wat dan wel?

De fundamentele analist.
De FA-analist komt met getallen, ratio’s, lange termijn strategische aanbevelingen, gestoeld op de fundamenten van een sector of bedrijf. Maar er wordt volledig voorbij gegaan aan tussentijdse min of meer grote koersuitslagen, zowel positief als negatief. Als een TA belegger zich dan laat leiden door fundamentele overwegingen, heeft dat met actief beleggen niets meer te maken. Je loopt dan heel veel kansen mis en dat is toch jammer.

De TA belegger zelf.
De zwakste schakel in het beleggingsproces is de belegger zelf, zo wordt beweerd. En dat klopt. Teveel emotie, geen discipline, risico avers gedrag, vervelende kronkels tussen de oren en meer van dit soort zaken zorgen er uiteindelijk voor dat er meer TA beleggers zijn die verliezen dan winnen.

De witte en zwarte zwaan.
U kent ze ongetwijfeld, de zwanen die uit het niets opduiken en zorgen voor uitzonderlijk grote koersuitslagen. Recent de witte zwaan bij Tesla en natuurlijk de zwarte Corona zwaan. Maar dit biedt toch juist kansen zult u denken? Dat klopt, maar de vijandigheid zit in het feit dat je te vroeg winst neemt bij de witte zwaan en te vroeg instapt bij het verschijnen van een zwarte zwaan.

De Gouden tip.
Die bestaat niet, want waarom zou iemand zijn gouden tip prijsgeven? Volg vooral je eigen plan.

Het tijdvensterconfict.
Ofwel de verschillen die er ogenschijnlijk zijn in het koersverloop op diverse timeframes. Elk tijdvenster heeft zijn eigen uitzicht en dat kan tot conficten leiden. Het verschuiven of verlengen van je eigen meetlat is dan niet slim. Blijf kijken door het venster dat bij je past. En hou er rekening mee dat analisten het niet altijd met elkaar eens zijn omdat ze andere meetlatten hanteren.

TA Coaching Rubriek

Vast onderdeel in de Chart Navigator is de TA Coaching Rubriek, waarin wekelijks een item wordt toegelicht uit de technische analyse gereedschapskist. Dit kan een uiteenzetting zijn over een specifieke indicator, een koerspatroon of een ander charttechnisch element, maar ook Dashboard technische zaken. Bovendien wordt regelmatig aandacht besteed aan een onderwerp uit de Behavioral Finance. Dit alles als extra coaching voor de actieve belegger!