Nu eens geen uitgebreide modellen met diverse indicatoren, maar puur en alleen de kale candlestick chart met wat toegevoegde lijntjes om een scenario te schetsen. Kortom, klassieke chart reading, pure grafiekanalyse van de AEX weekchart.

Trendanalyse
Ook bij de klassieke grafiekanalyse is het van belang om trendmatige bewegingen te detecteren. Dat doe je door te zoeken naar een patroon van lagere toppen en lagere bodems (dalende trend) of andersom in geval van een stijgende trend. Welnu, vanaf de 820 zone in november vorig jaar is een volatiele serie lagere toppen en lagere bodems van start gegaan tot een dieptepunt op 630+ aan toe. De dalende stippel trendlijn onderstreept dit proces. U kunt goed zien dat neergaande bewegingen worden afgewisseld met opgaande countertrend bewegingen, ook wel rebounds genaamd in dit geval.

Uitbraak en pullback
De meest recente rebound vanaf 630+ ging redelijk naadloos over in een uitbraak beweging tot 736+ aan toe. Anders gezegd, de dalende trendlijn werd gebroken in een poging het tij te keren.  Maar een trend wordt niet zomaar gekeerd, daartoe is het gewenst dat een extra aanloop wordt genomen tot aan de gepasseerde trendlijn om deze als nieuwe steun te testen. Dit noemen we de pullback. Welnu, u kunt zien dat de pullback kan opdrogen op de gewenste plek, ook nog eens ondersteund door wat Fibo lijnen. Momenteel is een witte candle in de maak als eerste indicatie van mogelijke bodemvorming.

Nieuwe uptrend
Goed, de pullback kan worden afgerond rond de 675 passage, bodemstampers zijn actief om de bulls in het zadel te helpen noordwaarts op te stomen. Hierbij is het van belang dat rond 675 een hogere bodem wordt geplaatst, hoger dus dan 630+. Als dat lukt, dan zijn er twee routepaaltjes om een nieuwe trendlijn te tekenen, maar dan wel opwaarts. Een serie hogere toppen en hogere bodems kan dan worden ingezet, met zicht op 736-743 als eerste koersdoelzone.
Kortom, puur charttechisch gezien staan we aan de vooravond van een nieuwe positieve trendfase, zo lijkt het althans.

BNP Paribas Turbo’s en Boosters van besproken titel

TA coaching op schrift....

Als extra inspiratiebron voor de actieve belegger staat er iedere week een column in de BNP Paribas Nieuwsbrief. Daarnaast publiceren wij wekelijks op DAH en Belegger.nl.

Dit kan een korte analyse zijn van een interessant aandeel, maar ook een uitgebreider artikel met waardevolle, blijvende achtergrondinformatie op het gebied van technische analyse, waarbij kennisoverdracht centraal staat.